Bị Ban 1 VAC Ban
0 Game Ban
Ban cuối 2016-12-22
13x bị nghi ngờ

Profile riêng tư

Profile đã để riêng tư